TAMAMEN ELEKTRİKLİ JAGUAR I-PACE AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

TAMAMEN ELEKTRİKLİ JAGUAR I-PACE AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

İngiliz üretici Jaguar’ın ilk elektrikli modeli I-PACE, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin değerlendirmesi sonucunda Avrupa’da Yılın Otomobili (Car of The Year) seçildi.


5 Mart 2019
Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa’da Yılın Otomobili 2019 (COTY) seçmelerinde bu yılın galibi tamamen elektrikli Jaguar I-PACE oldu. Birbirinden başarılı 6 rakibini geride bırakan Jaguar I-PACE, İngiliz üreticiye de tarihindeki ilk COTY ödülünü kazandırdı. Alanında uzman, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisi tarafından teknik inovasyon, tasarım, performans, verimlilik ve fiyatına karşılık sunduğu değer gibi önemli başlıklar altında değerlendirilen 7 finalist otomobil arasından birinciliğe çıkmayı başaran Jaguar I-PACE, son 1 yılda kazandığı 56 ödülün en kıymetlisi olarak görülen COTY 2019’un da sahibi oldu.

Birleşik Krallık'ta tasarlanan ve geliştirilen Jaguar I-PACE, bugüne kadar 8.000'den fazla kullanıcıya teslim edildi. Tamamen elektrikli güç aktarma organları ve benzersiz alüminyum mimarisiyle sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşatan Jaguar I-PACE, spor otomobil performansı ve SUV pratikliğini bir arada sunuyor.

“ İ l k     t a m a m e n    e l e k t r i k l i    m o d e l i m i z i n    a y n ı    za m a n d a     A v r u p a ’ d a    Y ı l ı n    O t o m o b i l i    ö d ü l ü n ü    k a z a n a n    i l k    J a g u a r    o l m a s ı    b i z e    b ü y ü k    b i r    g u r u r    v e r i y o r   . I - P A C E,    İ n g i l t e r e ' d e    s ı f ı r d a n    t a s a r l a n d ı    v e    ü r e t i l d i .    I - P A C E    ş u    a n d a    t e k n o l o j i k    o l a r a k    p i y a s a d a k i    e n    g e l i ş m i ş    e l e k t r i k l i    a r a ç .    G e r ç e k t e n    t ü m    k u r a l l a r ı    a l t ü s t    e t t i .    A v r u p a ’ d a    Y ı l ı n    O t o m o b i l i    ö d ü l ü n ü    k a z a n m a m ı z ,    d ü n y a    s t a n d a r t l a r ı n d a k i    e k i b i m i z i n    n e l e r    y a p a b i l e c e ğ i n i    g ö s t e r d i ğ i    g i b i    a y n ı    z a m a n d a    b i z i m    i ç i n    d e    o n u r    v e r e n    b i r    b a ş a r ı y ı    t e m s i l    e d i y o r . ”

I-PACE electric behicles faqs

Jaguar I-PACE, Almanya, Norveç ve İngiltere’de Yılın Otomobili, BBC TopGear dergisi Yılın Elektrikli Otomobili, Çin’de Yılın Yeşil Otomobili ve Autobest’in ECOBEST Ödülü de dâhil olmak üzere son bir yıl içinde dünya çapında 55 ödülün sahibi oldu.

Jaguar I-PACE hakkında: Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk performans SUV’u Yeni Jaguar I-PACE, 470 km’lik menzili, 4,8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan performansı ile heyecan verici bir sürüş deneyimi sunan, batarya teknolojisine sahip bir elektrikli araç. Yeni Jaguar I-PACE’in 90 kWh gücündeki bataryası yüksek enerji yoğunluklu lityum iyon hücrelerinden meydana geliyor. Yeni Jaguar I-PACE’te bulunan iki sabit mıknatıslı senkron elektrikli motor 400 BG güç ve 696 Nm tork üretiyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Jaguar I-PACE