JAGUAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

JAGUAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ AÇIKLADI<br>

Jaguar, 2030 yılı sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin (SBTi - Science Based Targets Initiative) de onayladığı plan doğrultusunda şirket, tüm üretim operasyonları sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar mutlak değerde yüzde 46 azaltmayı taahhüt ederken, Jaguar, araçlarının ortalama karbon emisyonunu da yüzde 54 oranında azaltacak.


Sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktasına alan Jaguar, tedarik zincirlerinden üretim aşamalarına kadar tüm operasyonlarında karbon nötr olmayı amaçlayan küresel stratejisi Reimagine kapsamında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi rehberliğinde metodolojisini oluşturan ve Paris Anlaşması’nın belirlediği amaçlara katkıda bulunmayı taahhüt eden Jaguar bu doğrultuda 2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.


Araç üretimi ve lojistiği dahil olmak üzere kendi faaliyetlerinden kaynaklanan kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 46 oranında azaltmayı taahhüt eden Jaguar, araçların kullanımından kaynaklanan kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da yüzde 60 oranında azaltmayı hedeflediğini belirtti.


2039 Hedefi Karbon Nötr Olmak


Reimagine Stratejisi doğrultusunda 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlayan Jaguar için 2030 yılı hedefleri önemli bir anlam ifade ediyor.


Jaguar, COP26 İklim Konferansı sırasında Paris Anlaşması uyarınca ve Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin yönlendirmesiyle iş hedefini ‘’1,5°C emisyon azaltma’’ olarak belirlemişti. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Jaguar, şirket çapında ortaya çıkan emisyon seviyeleri hakkında raporlar hazırlamaya ve hedef takibini yapmaya devam ediyor.
"Jaguar'ı, Paris Anlaşması'nın en iddialı hedefi olan ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırarak Bilime Dayalı Hedefler belirlediği için tebrik ediyoruz. Jaguar, iklim bilimine dayanan iddialı ve bilim temelli hedefler belirleyerek iklim değişikliğinin en zararlı etkilerini önlemek için harekete geçiyor."ALBERTO CARRILLO PINEDA
GENEL MÜDÜR, CDP'DE BİLİME DAYALI HEDEFLER

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi Hakkında
Bilime Dayalı Hedefler Girişimi, CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, WRI ve WWF arasında kurulmuş ortak bir girişim. Girişim, şirketlerin Paris Anlaşması'nın hedeflerini karşılamak üzere bilim temelli emisyon azaltım hedefleri belirlemelerini, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Jaguar Reimagine Stratejisi Hakkında
Jaguar’ın geleceğine ışık tutması için oluşturulan yeni stratejisi Reimagine, elektrifikasyon, bağlantılı hizmetler, veri merkezi ve otonom sürüş teknolojilerinin tamamını kapsayan yeni bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. 2,5 milyar sterlin bütçeye sahip bu strateji doğrultusunda Jaguar, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlıyor.